PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

10

Contribuţia solicitantului

38948.87

11

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1908494.81

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate