Sustenabilitatea proiectului este concretizata in informatiile care au fost transmise catre grupul tinta in cadrul activitatii de consiliere si orientare profesionala.

Grupul tinta va beneficia de informatii adaptate la specificul individual al acestora in vederea facilitarii procesului de tranzitie de la scoala la viata activa. De asemenea, grupul tinta poate utiliza aceste informatii inclusiv dupa finalizarea perioadei de implementare deoarece aceasta activitate va continua inclusiv in perioada de sustenabilitate a proiectului.

Citește mai departe...

In elaborarea proiectului a fost tinut cont de principiul egalitatii de sanse, avandu-se in vedere Constitutia Romaniei, Strategia Nationala pentru Egalitate de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2006 – 2009, legea 202/2002 republicata in 2007 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/117/CEE a consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin, Directiva 76/2007/CE privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in ceea ce priveste accesul la incadrarea in munca, la formarea si la promovarea profesionala, precum si conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind crearea unui cadru general in favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de munca si conditiile de munca, Directiva 43/2000/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal intre persoane, indiferent de originea rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al consiliului Uniunii Europene.

Citește mai departe...

Dezvoltare durabila Consiliul European de la Goteborg 2001 si cel de la Bruxelles – iunie 2005, au subliniat faptul ca dezvoltarea durabila este un principiu cheie al UE, de care trebuie sa se tina cont in definirea si implementarea diferitelor politici europene.

De asemenea, proiectul contribuie la dezvoltarea durabila prin atingerea prioritatilor stabilite in Agenda 21 – Planul Global de Actiuni pentru dezvoltare durabila in secolul 21, adoptat la Rio de Janeiro in 1992 si prin summitul mondial privind dezvoltarea durabila desfasurat la Johannesburg 2002. Pe parcursul implementarii proiectului se va acorda o atentie considerabila principiului dezvoltarii durabile.

Citește mai departe...

Europa 2020 – proiectul constituie o masura activa de implementare a strategiei amintite prin prisma faptului ca obiectivele acestuia se incadreaza in una dintre principalele directii pe care strategia le vizeaza: ocuparea, incluziunea sociala si reducerea saraciei.

Prin asistarea studentilor in cadrul activitatilor de consiliere proiectul este complementar cu strategia anterior mentionata deoarece un astfel de proces contribuie in mod direct la insertia profesionala viitoare a membrilor grupului tinta si implicit la reducerea saraciei pe termen lung. De asemenea, proiectul se adreseaza unuia dintre obiectivele funadamentale ale strategiei amintite, aceasta facand referire la numarul de persoane care participa la studii universitare.

Citește mai departe...

Promotorul proiectului este o institutie de invatmant superior care are capacitatea de a furniza grup tinta si va proceda la acest lucru.

Promotorul va pune la dispozitia proiectului cu titlu gratuit pe care il va dota si utiliza ca si spatiu de consiliere. Acesta va functiona inclusiv dupa finalizarea perioadei de implementare si se va proceda la integrarea acestuia in strategia de implicare in piata muncii si implicit in procesul de tranzitie de la scoala la viata activa.

Citește mai departe...

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

10

Contribuţia solicitantului

38948.87

11

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1908494.81

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate