ID Partener

52883

Denumire organizaţie

MADCONS

Număr înregistrare

18469710

Adresa poştală

Str Chisinau, nr. 2, Bl.M, sc.4, ap 79

Persoana de contact

Mariana Ion Costin

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Partenerul este o entitate privata care este autorizata sa desfsoare cursuri de formare formare autorizatte CNFPA. Partenerul are ca principal obiect de activitate derularea de cursuri de formar eprofesionala. Acesta a luat fiinta in anul 2006 si pana in momentul de fata detine o serie de colaborari cu anagajatori de mare dimensiunea din diferite ramuri economice. Partenerul este autorizat sa deruleze atat cursuri de calificare cat si cursuri de specializare. In momentul de fata acesta este autorizat pentru derularea a peste 15 cursuri. Partenerul detine importante relatii de colaborare cu parteneri sociali reprezentativi la nivel national cu care a dezvoltat proiecte al caror obiectiv a fost implementarea de masuri active pentru diferite categori de persoane de pe piata muncii - someri, angajati, elevi etc

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Partenerul are ca principal obiect de activitate derularea de cursuri de formare profesionala continua pentru angajati.Avand in vedere faptul ca acesta are 4 ani experienta in astfel de activitati se poate afirma ca este calificat pentru prezentul parteneriat si poate contribui in vederea furnizarii de valoare adaugata parteneriatului creat pentru implementarea proiectului propus. De asemenea, partenerul detine important experienta in ceea ce priveste colaborarea cu societatea civila si cu partenerii sociali. Nu in ultimul rand exista o stransa relatie colaborare cu promotorul proiectului prin prisma faptului ca entitatile care au constituit prezentul parteneriat au lucrat in trecut pentru implementarea de proiecte europene ce au vizat piata muncii. Partenerul a fost implicat in proeicte finantate din fonduri europene care au vizat piata muncii. Mai exact acesta a fost implicat in implementarea de masuri integrate pentru someri. Proeictul a fost unul de tip grant, rolul paretenrului in cadrul proiectului a fost de partener. Proiectul se afla in acest moment in implementare iar obiectivul general al acestuia vizeaza cresterea ocupabilitatii persoanelor din regiunea Sud-Est, aflate in piata muncii in vederea mentinerii acestora ocupate pentru o perioada cat mai indelungata prin integrarea acestora in cursuri de formare profesionala de tip calificare Obiectiv specific 1 Furnizarea accesului angajatilor la cursuri de formare profesionala de tip calificare prin integrarea a 112 angajati din regiunea Sud-Est in cursuri de tip calificare. Obiectivul vizeaza calificarea a 112 angajati dupa cum urmeaza: 112 persoane pentru ocupatia de sudor. cod nomencaltor 7212.2.1 Obiectivul corespunde activitatilor 1,2. Obiectiv specific 2 Implementarea prezentului proiect in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu prezenta cererii de finantare. Valoarea totala a proiectului este de 1937430.00 iar valoarea gestionata de partener in cadrul proiectului este de 219500 ron.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

Partenerul este implicat in toate activitatile proiectului. Modalitatile de implicare in activitatile proeictului acestea se vor realiza prin intermeidul expertilor pe care acesta ii furnizeaza proiectului. Astfel prin intermediul ofiterului de proiect partenerul se va implica in toate activitatile proiectului deoarece acesta face parte din echipa de management si aceasta din urma este o activitate transversala. De asemenea, partenerul furnizeaza un expert consiliere care se va implica in activitatea de consiliere. Responsabilitatile partenerului corespund cu responsabilitatile expertilor pe care acesta ii furnizeaza echipei de implementare.

Tipul partenerului

Partener naţional

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate