ID

Indicatori [1 output]

Valoare

265

Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă

0

266

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră

600

268

Număr de participanţi la instruire – tranziţia de şcoală la viaţa activă

0

269

Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare– tranziţia de la şcoală

0

270

Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

0

271

Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă

0

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

267

Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare

0

272

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

0

273

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

0

274

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - tranziţia de la şcoală la viaţa activă

0

 

ID

Grup ţintă

Valoare

24

Elevi (învăţământ preuniversitar)

0

102

Personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori/maiştri de ucenicie/mentori

0

114

Personal implicat în elaborarea şi avizarea CDL

0

116

Personal specializat în furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională

0

129

Studenţi

0

132

Ucenici

0

141

Personal implicat în organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu

0

144

Tineri absolvenţi (în prima etapă a primului loc de muncă relevant)

0

180

Elevi inmatriculati in sistemul national de invatamant

0

181

Studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant

600

182

Tineri absolventi

0

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate