1.Managementul proiectului

1.1.Stabilire proceduri de lucru

1.2.Planificarea periodica a activitatii proiectului

1.3.Coordonarea activitatii de implementare a proiectului

1.4.Implementare activitati proiect

1.5.Monitorizare proiect - activitate subcontractata

1.6.Auditul proiectului - activitate subcontractata

1.7.Expertiza contabila - activitate subcontractata

1.8.Inaintarea cererilor de rambursare

 

2.Achizitii

2.1.Realizare comisie de achizitii

2.2.Planificarea achizitiilor si a tipului de procedura aplicata

2.3.Elaborarea documentatiei specifice

2.4.Aplicarea procedurii de achizitie

2.5.Finalizarea achizitiilor si incheierea contractelor

 

3.Diseminarea informatiilor

3.1.Creare strategie de diseminare

3.2.Diseminarea informatiilor

3.3.Realizare conferinta de lansare proiect

3.4.Realizare conferinta de anuntare stadiu proiect

3.5.Realizare conferinta de inchidere proiect

4.1. Realizare strategie de campanie

4.2. Realizare seminarii de informare

4.3. Realizare si diseminare raport de campanie

 

5. Realizare activitatea de orientare consiliere profesionala

5.1. Realizare metodologie de consiliere si orientarea profesionala

5.2. Stabilire dotari si achizitii resurse pentru dotare birou de consiliere

5.3. Recrutarea grup tinta

5.4. Realizarea activitate de consiliere si orientare profesionala

5.5. Completarea fise de consiliere si definitivare proces de orientare si consiliere profesionala

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate