bl-6Implementarea prezentului proiect in conformitate cu cerintele specifice Fondului Social European si ale contractului de finantare. Obiectivul corespunde activitatilor 1,2,3. 2. Asistarea in tranzitia de la scoala la viata activa a 600 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant din regiunea Sud Est prin integrarea in activitati de informare, consiliere si orientare profesionala.

Obiectivul corespunde activitatilor 4,5. Proiectul se inscrie in prevederile axei prioritarea 2 si contribuie la indeplinirea obiectivelor acesteia doearece vizeaza cresterea nivelului ocupabilitate pentru persoanele care se afla in invatamantul initial. Acest lucru se realizeaza prin intermediul activitatilor de orientare si consiliere profesionala.

 

Proiectul constituie o masura activa de indeplinire a indicatorilor si obietivelor mentionate in cadrul domeniului major de interventie 2.1. deoarece acesta vizeaza imbunatatirea aptitudinilor persoanelor aflate in invatamantul initial, dezvoltarea parteneriatelor intre universitati si angajatori si nu in ultimul rand vizeaza furnizarea de servicii de orientare si consiliere.

Toate aceste activitati se incadreaza perfect in indicatorii mentionatie in cadrul 2.1. si contribuie intr-o maniera directa la atingerea acestora. Proiectul se incadreaza in prevederile obiectivului general POSDRU prin primsa faptului ca acesta vizeaza dezvoltarea capitalului uman si insertia profesionala a acestora.

Astfel, activitatile de consiliere vizeaza dezvoltarea capitalului uman doarece se vor furniza in cadrul acestor activitati informatii care vor contribui intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la socala la viata activa. O astfel de abordare se integreaza in obiectivele POSDRU 2007 – 2013 prin prisma faptului ca vizeaza dezvoltarea capitalului uman si a cresterii competitivitatii.

Activitatile de formare realizate in cadrul proiectului vor contribui intr-o maniera directa la crearea unei forte de munca competitive si implicit a unei economii competitive. Proiectul vizeaza transferul de la scoala la viata activa iar toate activitatile acestea contribuie intr-o maniera directa la acest lucru, referindu-ne aici atat la activitatea de consiliere cat si la activitatea de formare.

Proiectul genereaza avantaje in principal pentru studenti, respectiv membrii gruplui tinta. Acestia vor lua contact cu mediul privat, vor constientiza si vor dobandi compentetele de baza pe care orice angajator le solicita de la un tanar angajat. Toate acestea vor crea avantaje considerabile pentru membrii grupului tinta prin prisma faptului ca, tranzitia de la scoala la viata activa va fi mult mai facila pentru acestia. Activitatile proiectului contribuie intr-o maniera directa la indeplinirea indicatorilor de program aferenti DCI dar si a indicatorilor de realizare imediata. Ne referim aici la activitatile de consiliere se adreseaza indicatorilor de program mentionati in cadrul DCI.

Proiectul nostru este in concordanta deplina si conduce la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritate si domeniului major de interventie, promovand masuri inovative si flexibile. Obiectivele propruse contribuie la atingerea rezultatelor prevazute in cadrul documentului cadru de implementare.

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate