1 manager de proiect – se impun minim 10 ani in munca si 3 ani in activitati de coordonare, experienta specifica. Se impun studii superioare tehnice, ecnomice sau juridice. Managerul de proiect trebuie sa aiba studii de management certificate ANC sau sa fi absolvit facultatea de stiinte economice. Expertul trebuie sa aiba abilitati de comunicare, spirit de echipa si abilitati de coordonare.

Expertul se va implica in implementarea urmatoarelor activitati: va realiza pontaj si raport de activitate, va aproba toate documentele proiectului, inclusiv platile, coordoneaza toate activitatile proiectului, realizeaza alaturi de ceilalti membri ai echipei de implementare cererile de rambursare, este responsabil cu reprezentarea proiectului in fata altor entitati, este presedintele comisiei de achizitii, tine legatura cu partenerul proiectului, cu furnizorii proiectului si cu reprezentantul legal aferent promotorului, tine legatura si comunica cu auditorul, expertul contabil, este presedintele comisiei de achizitii, organizeaza logistic toate activitatile proiectului, realizeaza materialele de diseminare, sustine conferintele de presa si seminariile, centralizeaza documentele justificative si executa orice alta sarcina care are legatura cu procesul de implementare.

 

Expertul se va implica in toate activitatile proiectului si va face parte din echipa de management. 1 responsabil Juridic – se impun minim 5 ani experienta in munca si minim 1 an in activitati de achizitii finantate din fonduri structurale. Se impun studii juridice, abilitati de comunicare si spirit de echipa. Expertul trebuie sa fie jurist autorizat sau avocat. Expertul se va implica in toate activitatile proiectului si va face parte din echipa de management.

Expertul va avea urmatoarele responsabilitati: avizeaza toate documente asigurand conformitatea din punct de vedere juridic, realizeaza documentatiile de achizitii – inclusiv procesele verbale de receptie, tine evidenta contractelor si a receptiilor aferente resurselor proiectului, realizeaza pontaj si raport de activitate, asigura respectarea prevederilor contractului de finantare si a instructiunilor in vigoare, asigura respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, realizeaza rapoartele tehnico financiare, este responsabil cu monitorizarea proiectului, se implica in realizarea setului de proceduri aferente activitatilor proiectului si executa orice alta sarcina care are legatura cu procesul de implementare si cu specificitatile postului. 1 responsabil financiar – se impun minim 5 de experienta in munca si minim 3 in activitati de gestiune financiara in fonduri europene, activitati care vizeaza partea financiara a proiectelor finantate din fonduri structurale.

Expertul trebuie sa aiba studii superioare de profil tehnic sau economic. Sunt necesare abilitati comunicationale si spirit de echipa. Se va implica in implementarea tuturor activitatilor si va avea urmatoarele responsabilitati: realizeaza pontaj si raport de activitate, participa la sedintele de management, tine evidenta resurselor financiare aferente proiectului, realizeaza evidenta cheltuielilor, realizeaza documente justificative care probeaza eligibilitatea cheltuielilor, realizeaza graficul cererilor de rambursare si previziunile actualizate, realizeaza state de salarii, realizeaza plati numai dupa aprobarea managerului de proiect si executa orice alta sarcina care are legatura cu procesul de implementare si cu specificitatile postului 1 ofiter de proiect actioneaza ca si suport pentru managerul de proiect.

Este necesara experienta de minim 5 ani in munca si experienta in activitati finantate din fonduri structurale, abilitati organizatorice si de comunicare. Responsabilitatile acestui expert sunt urmatoarele: realizeaza raport de activitate si pontaj, participa la sedintele proiectului, realizeaza activitati cu caracter logistic, realizeaza listele si documentele care probeaza eligibilitatea activitatii - liste de prezenta etc aferente activitatii 4, desfoara activitati suport pentru managerul de proiect, gestioneaza dosarele de grup tinta, centralizeaza documentele justificative aferente procesului de implementare, comunica cu studentii si cu actorii interesati ai proiectului, organizeaza din punct de vedere logistic conferintele de presa. 5 experti consiliere – Aceste persoane se vor implica in realizarea metodologiei si a instrumentelor utilizate in activitatea de consiliere.

Expertii trebuie sa aiba studii superioare de specialitate – economice, juridice, pedagogice, psihologice si experienta de 3 ani in activitati de consilieresau formare, minim 5 ani vechime in munca. De asemenea aceste persoane se vor implica in realizarea activitatilor de consiliere ce se realizeaza in cadrul proiectului. Responsabilitatile acestor experti vor fi urmatoarele: realizeaza metodologia de consiliere, aplica metodologia de consiliere, realizeaza pontaj si raport de activitate, organizeaza si conduce sedintele de consiliere, completeaza formularele din metodologia de consiliere, comunica cu membrii grupului tinta, completeaza dosarul de consiliere, realizeaza fisele de consiliere, executa orice alta sarcina pe care proiectul si specificul postului o impun. Sunt necesare abilitati comunicationale, pedagogice si spirit de echipa.

Auditul proiectului, monitorizarea si expertiza contabila sunt activitati subcontractate. Activitatea de monitorizare va viza atat aspectele cantitative cat si cele calitative aferente procesului de implementare si se va realiza de catre managerul de proiect. Pana la finalul proiectului se va realiza cu titlul imperativ o evaluare a eficacitatii proiectului pentru piata muncii. Cercetarea are rolul de a identifica eficacitatea procesului de implementare. Pentru realizarea monitorizarii se vor realiza un set de indicatori – cantitativi si calitativi care vor constitui obiectului procesului de monitorizarecare vor fi concretizati in cadrul unei metodologii de monitorizare.

Se va proceda la realizarea de fise de post pentru personalul din proiect, note de intrare receptie pentru materialele achizitionate, fisa de magazie pentru evidenta stocurilor etc. Pentru monitorizarea proiectului echipa de management va proceda la subcontractarea acestor tipuri de servicii; echipa de management considera ca este o dovada de impartialitate si obiectivitate cu privire la modalitatea de implementare a activitatilor proiectului. Monitorizarea se va efectua din 3 in 3 luni prin realizarea unui raport care va tine cont de aspectul cantitativ, calitativ, modul de indeplinire al indicatorilor de realizare imediata precum si de respectarea legislatiei specifice FSE.

Se va proceda la realizarea de catre echipa de management a unei metodologii de monitorizare. Subcontractorul va realiza raport de activitate si pontaj. Procesul de subcontractare se va efectua de catre experti cu experienta relevanta in activitati de monitorizare in general si in special in monitorizarea proiectelor finantate din FSE.Proiectul va beneficia de o gestiune separata, independenta de gestiunea realizata de catre entitatile ce actioneaza in parteneriat. Intreaga documentatie cu privire la resursele materiale si financiare se vor tine distinct asemenea unei organizatii separate. Astfel, se va proceda la realizarea de fise de post pentru personalul din proiect, note de intrare receptie pentru materialele achizitionate, fisa de magazie pentru evidenta stocurilor etc.

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate