1. Managementul proiectului
1.1.Stabilire proceduri de lucru
1.2.Planificarea periodica a activitatii proiectului
1.3.Coordonarea activitatii de implementare a proiectului
1.4.Implementare activitati proiect
1.5.Monitorizare proiect - activitate subcontractata
1.6.Auditul proiectului - activitate subcontractata
1.7.Expertiza contabila - activitate subcontractata
1.8.Inaintarea cererilor de rambursare Activitatea este una transversala si se va desfasura pe toata perioada de implementare a proiectului. Aceasta se va desfasura in confomitate cu principiile managementului de proiect. Pentru implementarea activitatii se vor utiliza instrumente informatice adaptate principiilor managementului de proiect. Monitorizarea proiectului, auditul si expertiza contabila sunt complet subcontractate. Activitatea se identifica cu obiectivul specific 1.

 

2. Achizitii
2.1.Realizare comisie de achizitii
2.2.Planificarea achizitiilor si a tipului de procedura aplicata
2.3.Elaborarea documentatiei specifice
2.4.Aplicarea procedurii de achizitie
2.5.Finalizarea achizitiilor si incheierea contractelor Activitatea este una orizontala si se va desfasura pe toata perioada de implementare a proiectului. Activitatea se va implementa in conformitate cu instructiunile emise de AMPOSDRU cu privire la achizitiile publice. Orice achizitie realizata in cadrul proiectului va fi realizata de o comisie de achizitii. Activitatea se identifica cu obiectivul specific 1.

3. Diseminarea informatiilor
3.1.Creare strategie de diseminare
3.2.Diseminarea informatiilor 3.3.Realizare conferinta de lansare proiect
3.4.Realizare conferinta de anuntare stadiu proiect
3.5.Realizare conferinta de inchidere proiect Activitatea este una transversala si se va desfasura pe toata perioada de implementare. Pe parcusul implementarii se va tine cont de prevederile manualului de identitate vizuala promovat de AMPOSDRU. Echipa de management va proceda la evaluarea activitatii de diseminare dupa fiecare activitate in parte. Activitatea cuprinde 3 conferinte de presa: una la lansarea proiectului una la mijlocul proiectului si una la finalizarea perioadei de implementare. Se va proceda la realizarea unei pagine web si de fluturasi si brosuri. Scopul acestei activitati este de a disemina informatii cu privire la activitatile si rezultatele proiectului. La aceste conferinte vor fi invitati atat reprezentanti ai presei cat si actorii interesati ai pietEi muncii la nivelul regiunilor de implementare dar si la nivel national. Activitatea se identifica cu obiectivul specific 1.

4. Realizare campanie de informare studenţi care vine în sprijinul activităţilor de consiliere și orientare profesională
4.1. Realizare strategie de campanie
4.2. Realizare seminarii de informare
4.3. Realizare si diseminare raport de campanie Activitatea va viza promovarea importantei activitatii de consiliere si orientare profesionala a studentilor. In cadrul acestei activitati se vor proceda la promovarea avantajelor unui demers de consiliere pentru tranzitia de la scoala la viata active si pentru cariera profesionala in general. Grupul tinta aferent acestei activitati sunt studentii. Aceasta activitate se va utiliza inclusiv pentru recrutarea de grup tinta.

5. Realizare activitatea de orientare consiliere profesionala
5.1. Realizare metodologie de consiliere si orientarea profesionala
5.2. Stabilire dotari si achizitii resurse pentru dotare birou de consiliere
5.3. Recrutarea grup tinta 5.4. Realizarea activitate de consiliere si orientare profesionala
5.5. Completarea fise de consiliere si definitivare proces de orientare si consiliere profesionala Activitatea se identifica cu obiectivul specific 2. Activitatea de consiliere si orientarea profesionala se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Se va realiza o metodologie de consiliere si orientare profesionala care va include minim 3 sedinte de consiliere si orientare dupa cum urmeaza: 2 sedinte de consiliere vor fi individuale si una de grup iar cel putin o sedinta individuala va fi realizata prin intermediul instrumentelor tic. Se va proceda la realizarea unor formate cadru de fise de consiliere si orientare care vor fi utilizate pe intreg procesul de orientare. Fiecare persoana care va participa la activitatea de consiliere va face parte din grupul tinta. Participantii la aceasta activitate sunt studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant. Fiecare participant la aceasta activitate va avea un dosar individual de grup tinta care va fi actualizat in functie de numarul sedintelor de consiliere la care acesta a participat. Recrutarea grupului tinta va fi realizata de catre promotorul proiectului. In cadrul acestei activitati se vor consilia 600 de studenti. Prin student consiliat se intelege un student care a participat la toate sedintele de consiliere. In prima sedinta de consiliere se vor aborda urmatoarele chestiuni: situatia profesionala a studentului, asteptarile profesionale ale acestuia, situatia pietei muncii aferenta domeniului in care activeaza, modalitati de redactare a unui cv si a unei scrisori de intentie si nu in ultimul rand se aplica teste de personalitate si psihologice pentru a determina profilul respectivei persoane. In cea de a doua sedinta se vor prezenta rezultatele la respectivele teste si se va proceda la oferirea de sfaturi persoanlizate de orientare bazate pe rezultatele primei sedinte. Una din cele 3 sedinte de consiliere va fi realizata prin intermediul intrumentelor tic in cadrul centrului de consiliere realizat in cadrul proiectului. Numarul minim de persoane pentru sedintele de grup este de 3 persoane iar numarul maxim este de 5 persoane.

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate