bl-5Obiectivul general este reprezentat de facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa si cresterea nivelului de ocupababilitate pentru 600 de studenti din regiunea Sud Est.

Obiectivul vizeaza integrarea in activitati de consiliere si orientarea profesionala 600 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant.

Proiectul genereaza beneficii certe pentru membrii grupului tinta. Aceste persoane vor beneficia de informatii si sfaturi in cadrul activitatii de consiliere care vor contribui intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa. Activitatea de consiliere contribuie la o mai usoara insertie profesionala a studentului dupa finalizarea studiilor.

Citește mai departe...

bl-6Implementarea prezentului proiect in conformitate cu cerintele specifice Fondului Social European si ale contractului de finantare. Obiectivul corespunde activitatilor 1,2,3. 2. Asistarea in tranzitia de la scoala la viata activa a 600 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant din regiunea Sud Est prin integrarea in activitati de informare, consiliere si orientare profesionala.

Obiectivul corespunde activitatilor 4,5. Proiectul se inscrie in prevederile axei prioritarea 2 si contribuie la indeplinirea obiectivelor acesteia doearece vizeaza cresterea nivelului ocupabilitate pentru persoanele care se afla in invatamantul initial. Acest lucru se realizeaza prin intermediul activitatilor de orientare si consiliere profesionala.

Citește mai departe...

1. Managementul proiectului
1.1.Stabilire proceduri de lucru
1.2.Planificarea periodica a activitatii proiectului
1.3.Coordonarea activitatii de implementare a proiectului
1.4.Implementare activitati proiect
1.5.Monitorizare proiect - activitate subcontractata
1.6.Auditul proiectului - activitate subcontractata
1.7.Expertiza contabila - activitate subcontractata
1.8.Inaintarea cererilor de rambursare Activitatea este una transversala si se va desfasura pe toata perioada de implementare a proiectului. Aceasta se va desfasura in confomitate cu principiile managementului de proiect. Pentru implementarea activitatii se vor utiliza instrumente informatice adaptate principiilor managementului de proiect. Monitorizarea proiectului, auditul si expertiza contabila sunt complet subcontractate. Activitatea se identifica cu obiectivul specific 1.

Citește mai departe...

A1 Realizarea procedurilor de lucru care vor guverna parteneriatul creat pentru implementarea proiectului Un proces de implementare aferent cererii de finantare realizat O metodologie de monitorizare realizata O metodologie de monitorizare aplicata O procedura de achizitii pentru achizitionarea de servicii de audit O procedura de achizitii pentru achizitionarea de expertiza contabila Minim 5 cereri de rambursare realizate Minim 5 rapoarte tehnico financiare realizate rapoarte de activitate, pontaje, documente justificative, liste de achizitii, rapoarte tehnico financiare etc. Rezultatele corespund obiectivului specific 1

Citește mai departe...

Proiectul a fost gandit si elaborat pornind de la recomandarile, strategiile si obiectivele identificate in POS DRU 2007-2013 si DCI, documente structurate sub influenta analizei situatiei actuale de pe plan national si a tendintelor ce se contureaza la nivel european, urmarind sa transpuna in practica, prin masuri si instrumente active strategii menite sa sustina, sub toate aspectele, capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importanta resursa a unei organizatii in particular si a unei societati in general.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR) face legatura intre prioritatile la nivel european si prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite în Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013. Strategia PND se axeaza pe Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea si pe prioritatile Agendei de la Lisabona revizuita, respectiv cresterea competitivitatii, ocuparea deplina si protectia durabila a mediului.

Citește mai departe...

Resurse existente Promotorul proiectului va pune la dispozitia proiectului un spatiu pentru echipa de management si un spatiu pentru activitatea de consiliere. Additional se vor pune la dispozitia proiectului cu titlu gratuit 3 birouri, 3 scaune, 3 calculatoare, 3 pachete de softuri pentru calculatoarele anterior mentionate, 2 imprimante si un scanner.

Partenerul proiectului va pune la dispozitia proiectului un spatiu pentru activitatea de administrare destinatat partenerului Pentru implementarea proiectului se va proceda la achizitionarea urmatoarelor:

Citește mai departe...

1 manager de proiect – se impun minim 10 ani in munca si 3 ani in activitati de coordonare, experienta specifica. Se impun studii superioare tehnice, ecnomice sau juridice. Managerul de proiect trebuie sa aiba studii de management certificate ANC sau sa fi absolvit facultatea de stiinte economice. Expertul trebuie sa aiba abilitati de comunicare, spirit de echipa si abilitati de coordonare.

Expertul se va implica in implementarea urmatoarelor activitati: va realiza pontaj si raport de activitate, va aproba toate documentele proiectului, inclusiv platile, coordoneaza toate activitatile proiectului, realizeaza alaturi de ceilalti membri ai echipei de implementare cererile de rambursare, este responsabil cu reprezentarea proiectului in fata altor entitati, este presedintele comisiei de achizitii, tine legatura cu partenerul proiectului, cu furnizorii proiectului si cu reprezentantul legal aferent promotorului, tine legatura si comunica cu auditorul, expertul contabil, este presedintele comisiei de achizitii, organizeaza logistic toate activitatile proiectului, realizeaza materialele de diseminare, sustine conferintele de presa si seminariile, centralizeaza documentele justificative si executa orice alta sarcina care are legatura cu procesul de implementare.

Citește mai departe...

Trebuie mentionat ca pentru realizarea monitorizarii se va proceda la realizarea unei metodologii de monitorizare care va viza atat partea cantitativa (daca au fost indepliniti indicatorii de realizare imediata, cat din buget a fost consumat, daca au fost realizate economii sau daca au fost depasite anumite alocari bugetare) dar si partea calitativa (modul in care au fost realizati indicatorii de realizare imediata, modul de realizare a transferabilitatii rezultatelor etc ).

Monitorizarea se va axa pe colectarea si analiza informatiei referitoare atat la progresul fizic (furnizarea de inputuri, activitati indeplinite si rezultate obtinute) cat si progresul financiar (bugetul planificat si cheltuielile efectuate) si se va realiza prin urmatoarele actiuni: intalniri lunare si trimestriale intre membrii echipei de implementare a proiectului; realizarea de rapoarte tehnice si financiare intermediare trimestriale cu privire la progresul inregistrat in proiect; fise de inregistrare a orelor lucrate efectiv in proiect pentru membrii echipei de implementare verificate si aprobate de managerul de proiect; identificarea problemelor pe parcursul implementarii proiectului si ce actiuni corective pot fi realizate; managementul neregulilor; monitorizarea continua a resurselor folosite, a rezultatelor obtinute si a incadrarii in timp; auditul intern al activitatilor si cheltuielilor; evaluarea rezultatelor proiectului.

Citește mai departe...

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate